Periyava_sitting_painting

Periyava Golden Quotes-125

“மற்றவர்கள் அது பண்ணுகிறார்களே, நாமும் ஏன் பண்ணக்கூடாது?” என்று அசுத்தியைத் தரும் காரியங்களை பிராம்மணன் பண்ணக் கூடாது. அவர்களெல்லாம் சரீரத்தை வைத்துக் கொண்டு ஸந்தோஷமான அநுபவங்களை அடைகிறார்களே என்று இவன் தனக்குத் தகாதவற்றைச் செய்யக் கூடாது.  “பிராம்மணனுக்கு தேஹம் ஸந்தோஷத்தை அநுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டதல்ல. லோக உபகாரமாக வேதத்தை ரக்ஷிக்க வேண்டிய தேஹம் அது. அது மஹா… Read More ›

Recent Posts

 • Our blog’s official fundraiser for 2016

  Three_Periyavas_old

    Sri Gurubhyo Namaha Sri Mahaperiyava Padham Potri!   As several of you are aware, this blog is not only to talk about Periyava’s experiences, miracles but also to follow His teachings to whatever extent we could do. Proof is… Read More ›

 • Update on Periyava Radio

  Periyava_mic_sketch_BW

  As you all are aware, the Periyava Radio now has lots of new programs two different stations and a powerful/flexible platform to run. In the past couple of weeks, there was a product bug that was identified that kept the station… Read More ›

 • Tomorrow is Ratha Sapthami (Feb 14th)

  surya_jayanti

  Base article source: drikpanchang.com Saptami Tithi is dedicated to Lord Surya. Shukla Paksha Saptami in Magha month is known as Ratha Saptami or Magha Saptami. It is believed that Lord Surya Dev started enlightening the whole world on Ratha Saptami… Read More ›

 • 13 – unlucky number? Think again!

    Here is what Periyava says in Dheivathin Kural: ஸ்ரீ ருத்ரத்தை கனம் என்ற கிரமத்தில் சொல்கிறபோது நம் ஆசார்யாளின் நாமமான “சங்கர” என்பது பதின்மூன்று முறை வருகிறது. பதின்மூன்று unlucky [துரதிருஷ்ட] நம்பர் என்பது நம் சாஸ்திரப்படி தப்பு. நல்லதையெல்லாம் செய்கிறவர் என்று பொருள்படுகிற ‘சங்கர’ நாமம் பதின் மூன்று முறை… Read More ›

 • எதுத்தாப்போல இருக்கற வீடுகள்ல போய் கேளு குடுப்பா

  Rarest207

  We have read in so many articles that the time that Sri Mahaperiyava went through was a very difficult time due to the financial situation of the matam for several years. Periyava had gone through so much struggle to bring… Read More ›

 • Snanam!

  52 Mahaperiyava Snanam Umesh

  If I do not hear from Umesh for a while, I know something is cooking!!! When he hear after a break, it would be like a release of Director Sankar movie – sorry, couldn’t avoid cinema analogy :-) Here is… Read More ›

 • Sri Maha Periyava Upanyasam-Guru Bhakthi-Part 1

  Guru_Parampara

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara, On this auspicious Vasanta Panchami day (in US) and Sri Maha Periyava’s Peetarohanam Day (Per English Calendar) it is my pleasure to post this message from Sri Periyava Upanyasam Translation Kainkaryam team. Please see… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-124

  MahaPeriava_smile_BN_painting

    ஒரு தேசத்தில் வீடும் வேண்டும், ஆலயமும் வேண்டும். அதே மாதிரி ஜனசமூகத்தில் லோக காரியங்களைச் செய்யும் வீடு மாதிரியான தேகங்கள், ஆத்ம காரியத்தைச் செய்யும் ஆலயம் மாதிரியான தேகங்கள் இரண்டும் வேண்டும். தேஹங்களுக்குள் ஆத்மாவை ரக்ஷிப்பவை தேவாலயத்தைப் போல பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பிராம்மண தேஹங்கள். வேத மந்திர சக்தியை ரக்ஷிக்க வேண்டியவைகளாதலால் ஆலயம்போல் அதிக… Read More ›

 • Showers of Miracles in my Life by Maha Periyava – Shri Gayathri Rajagopal

  Hanuman

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara, Shri Gayathri Rajagopal mama’s divine experiences continue. Wish you a great Periyava smarnai filled Birthday Mama!! Jai Anjaneya! Ram Ram!! First Miracle in my Life Anjanayar Temple108 Pradakshnam for 108 days without break I recall… Read More ›

 • Mahaperiyava Sanyasa Sweekaranam Day as per English date

  Periyava_sitting_on_throne

  Thanks to Smt  Shyamala for this information…. On the same day Feb 13 in 1907, Sri Mahaperiyava took sanyasa  to become 68th peetadhipathi of the great Kanchi Kamakoti Peetam… Let us do namaskaram to the Sage of Kanchi in this auspicious… Read More ›

 • Sri Sankara Charitham in English – Part 1

  adi-shankara-4

  Thanks Sri BN Mama for this outstanding work and sharing with us too. It is interesting that only few days back I was telling myself that I should read the sankara charitham fully as there are so many things in… Read More ›

 • அருளே அறிவே அமுதே! – சுப்பு ஆறுமுகம்

  subbu arumugam

  Thanks to Sri Halasaya Sundaram Iyer for the share..What a great blessing to Sri Arumugam?!!! Don’t miss!! எழுத்தாக்கம்: எஸ். சந்திரமௌலி –நன்றி கல்கி&பால ஹனுமான் என் வாழ்க்கையில் நான் பெற்ற மிகப் பெரிய பேறு ஒன்று உண்டென்றால், அது ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி மஹா சுவாமிகளுடைய திருவருள்தான். திருநெல்வேலி… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-123

  paramb

  மந்திரசக்தி குறையாமல் இருக்க தேஹத்தை சுத்தியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தேஹம் ஒரு தேவாலயம். அந்த ஆலயத்துக்குள் இருக்கிற உயிரான ஜீவன் ஈச்வரஸ்வரூபம். ஆலயத்தில் அசுத்தியோடு போகக் கூடாது. அங்கே அசுத்தமான பதார்த்தங்களை சேர்க்கக் கூடாது. மாம்ஸம், சுருட்டு முதலியவைகளை கொண்டு போனால் அசுத்தம் உண்டாகும். ஆகம சாஸ்திரங்களில் தீட்டோடும் தேஹ அசுத்தத்தோடும் ஆலயத்துக்குப் போகக்… Read More ›

 • Vasantha Panchami – February 12, 2016

  Featured Image -- 19149

  Originally posted on Sage of Kanchi:
  For all sanathana dharma and Adi Acharya devotees, tomorrow is a very important day. On this auspicious day, Adi Acharya received spatika lingams from Lord Shiva from Kailash and established five sankara matams in India.…

 • Periyava Golden Quotes-122

  gayathri_mantra

  காயத்ரீ மூன்று வேதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பாதமாக எடுத்தது என்று மநுவே சொல்கிறார். வேதத்தின் மற்றதையெல்லாம் விட்டுவிட்ட நாம் இதையும் விட்டால் கதி ஏது? சாஸ்திரப் பிரகாரம் செய்ய வேண்டிய கார்யங்களுக்குள் எல்லாம் முக்கியமான காரியம் காயத்ரீ ஜபம். – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள் Says the Manusmriti: that each pada of… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-121

  periyava-chronological-452

  வேதத்தில் காயத்ரீயைப் பற்றிச் சொல்லும் பொழுது, காயத்ரீம் சந்தஸாம் மாதா என்று இருக்கிறது. சந்தஸ் என்பது வேதம். வேத மந்திரங்களுக்கெல்லாம் தாயார் ஸ்தானம் காயத்ரீ என்று இங்கே வேதமே சொல்கிறது. 24 அக்ஷரம் கொண்ட காயத்ரீ மந்திரத்தில் ஒவ்வொன்றும் எட்டெழுத்துக் கொண்ட மூன்று பாதங்கள் இருக்கின்றன. அதனால் அதற்கு ‘த்ரிபதா’ காயத்ரீ என்றே ஒரு பெயர்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-120

  a3fc2-gayathri

  காயத்ரீ என்றால், “எவர்கள் தன்னை கானம் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களை ரக்ஷிப்பது” என்பது அர்த்தம். கானம் பண்ணவதென்றால் இங்கே பாடுவதில்லை; பிரேமையுடனும் பக்தியிடனும் உச்சரிப்பது என்று அர்த்தம். யார் தன்னை பயபக்தியுடனும் பிரேமையுடனும் ஜபம் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களை காயத்ரீ மந்திரம் ரக்ஷிக்கும். அதனால் அந்தப் பெயர் அதற்கு வந்தது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்… Read More ›

 • Sri Triplicane/Angarai Periyava Aradhana Photos

  IMG_20160207_094655

  Thanks to Sri Ganapathi Subramanian for sending these photos. About 300 devotees of Sri Govinda Damodara Swamigal attended the aradhana event couple of days back in Pazhur. Here are the photos:  

 • Periyavas’ Mahodhaya Snanam @Vedaranyam

  Periyava_Vedharanyam1

  Thanks to Hari & Sri Vignesh Studios for the lovely photos. These photos should be preserved – great and rare photos on such an auspicious day! How blessed those devotees are who are with them!!!!

 • மணிசாஸ்திரிக்கு வந்த பிரசாதம்

  Periyava_sitting_rare_bw

  This is a repeat….However, this is one of the bests!!! Came inTrisakthi magazine when Sri P.Swaminathan was associated with them….I posted this in two parts. Funny thing that first part was available for me but the ending was not available… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-119

  Periyava_face_sketch_Sudhan

  கிருஹஸ்தாச்ரமத்தில் இவன் முன்பு கற்றுக்கொண்ட வேதத்தைத் தொடர்ந்து ஓதியும் பிறர்களுக்கு ஓதுவித்தும் (கற்றுக் கொடுத்தும்) வரவேண்டும். அநேக யக்ஞங்களையும், ஒளபாஸனையையும் அக்னிமுகமாகப் பண்ண வேண்டும். பிரம்மசர்யத்தில் ஒருத்தனைச் சேர்ந்த ஸந்தியா வந்தனமும் கிருஹஸ்தாச்ரமத்தில் தொடர்கிறது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள் The householder has to continue to chant the Vedas… Read More ›

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,416 other followers